Omzet Radio in Duitsland +10% in Q1 2009!

Volgens Nielsen Media zijn de radio-industrie en de dagbladen in Duitsland de winnaars van de kredietcrisis. Beide mediatypen hebben geprofiteerd van een toegeomen reclameverkoop in het eerste kwartaal van 2009. De verliezers zijn de tijdschriften.De bruto reclame-inkomsten van dagbladen zijn in het eerste kwartaal in vergelijking met het voorgaande jaar met 6,4 procent gestegen. Het medium radio won zelfs 10,0 procent. 
De radiozenders profiteerden van de toegenomen reclame van de autoindustrie die in verband met de slooppremie voor oude auto’s meer reclamezendtijd kocht. 
De omzet voor televisie steeg met 2,7%. Bijzonder zwaar getroffen zijn de consumenten tijdschriften, een min van 14,4%. Vakbladen zagen hun omzet dalen met 7,9%